Kontakt
CLIMEKO,
výrobné družstvo
Petrovany 234
082 53 Petrovany
Slovakia

tel/fax:+421 51 7797791
mobil: +421 903 949477
         +421 903 430610
climeko@gmail.com

Prenosné dopravné ihrisko

Dopravná a pohybová výchova detí nepochybne zvyšuje bezpečnosť detí pri hre a prechádzkach. Pomocou dopravných značiek a semaforu je možné vštepiť deťom základné dopravné návyky. Kombináciou mini ihriska a dopravného ihriska sa rozšíria možnosti jeho využitia pre rozvoj pohybových aktivít detí.

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava A

Prenosné dopravné ihrisko - zostava A

Prenosné dopravné ihrisko - Zostava B

Prenosné dopravné ihrisko - zostava B

Cesty, križovatky, semafory, železničné priecestia

Prenosné dopravné ihrisko je možné rozšíriť o cesty, križovatky, semafory aj železničné priecestia a takto navodiť rôzne dopravné situácie, ktoré je možné obmieňať.

Prenosné dopravné ihrisko - príslušenstvo
Prenosné dopravné ihrisko - ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo


VYCHÁDZKOVÉ VESTY
ich použivanie je dôležité najmä z dôvodov:
  • - zlepšenie viditeľnosti a rozlíšenie detí pri prechádzkach mimo areál MŠ
  • - lepšia viditeľnosť detí v prípade odbočenia z kolektívu - hlavne v dave ľudí
  • - výrazne zvyšujú pozornosť vodičov
VYCHÁDZKOVÉ LANO
Zabezpečuje poriadok a disciplínu pri prechádzkach detí. Môže poslúžiť aj ako športové lano pri preťahovaní sa dvoch družstiev.
ZASTAVOVACÍ TERČÍK
Poslúži učiteľkám pri prechádzaní detí cez cestu na zastavenie dopravy.

Príklady použitia

použitie značiek a funkčného semaforu
(plastová cesta nie je súčasťou základnej zostavy)
plátno s kruhmi (nielen) pre loptu
(súčasť Mini ihriska)
  
deti v akciicelú zostavu je možné zbaliť a preniesť pomocou praktického obalu

 

 

© 2009 Climeko. Všetky práva vyhradené.

Template sponsored by AWPI - Virtual Assistant Services. Design downloaded from free website templates